zocker logo 1 1

Appropriately reinvent cross-unit scenarios with reliable metrics. Dramatically morph distinctive alignments whereas.

Address

Lunenburg MA 1462, New York

Get In Touch

85 125 1256 12145

Round Table Poker 主持人劉浩龍 日前赴澳門工作半年有新見解

  • Home
  • EV撲克新聞
  • Round Table Poker 主持人劉浩龍 日前赴澳門工作半年有新見解
Round Table Poker 主持人劉浩龍 EV撲克 劉浩龍近來自組新公司

Round Table Poker 主持人劉浩龍 日前赴澳門工作半年有新見解

Round Table Poker 主持人劉浩龍 日前赴澳門工作半年有新見解。EV撲克整理報導,提到劉浩龍與澳門,網民可能會好記得他在疫情期間,到旅遊景點打卡一事。雖然劉浩龍到澳門消費未必好振興到澳門旅遊業,但在澳門遇到的人和事可能振興到他的演藝事業。

Round Table Poker 主持人劉浩龍 EV撲克 劉浩龍疫情期間到澳門

WSOP点击注册下载

出道25年的劉浩龍於2021年與前公司完約,去年到澳門有個騷,但最後亦因為疫情要再延後,不過在當地亦有些工作,留在澳門長達半年。劉浩龍向《星島頭條》透露,在澳門逗留半年有新見解,決定踏出新一步,「半年間喺澳門識咗好多唔同嘅人,有咗新嘅見解,認為係一個Right time去試吓自己開一間公司(「生意兄龍工作室」)。」而未來劉浩龍除了音樂,還會有其他發展,但暫時未透露得。

Round Table Poker 主持人劉浩龍 EV撲克 劉浩龍

而談到目前的工作計劃,劉浩龍就表示:「呢排忙緊同Eric(郭偉亮)幫緊J2拍第二季《鋪鋪Poker》,同埋會開返YouTube節目《圓桌德州撲克》(Round Table Poker)第二季。」至於自組工作室的詳情,他表示忙完手上的工作就會公佈。

Round Table Poker 主持人劉浩龍 EV撲克 郭偉亮劉浩龍

Round Table Poker 主持人劉浩龍 EV撲克 郭偉亮劉浩龍

【關於EV撲克( EVPoker )EV撲克GGPoker亞洲推出的全新撲克平臺,擁有特色遊戲功能「EV保險」機制,「EV保險」可確保玩家的資金安全與盈利,勝率達60%以上即可兌現,可讓玩家大大減少遊戲的波動。我們擁有WSOP世界撲克大賽以及國際撲克錦標賽MTTSNG賽事EV撲克致力提供國內最完善與公平公正的撲克平臺,立即註冊加入EV撲克與全球玩家一起同樂。

【什麼是 EV撲克保險 常規桌保險 又是什麼?】
EV撲克保險 是 EV撲克  平臺(ev-puke.com)擁有的 正 EV保險 機制 。 當你在牌局中選擇全押,若勝率達到60%以上時,就有權利自由選擇 EV撲克保險 。若選擇 EV撲克保險 便無需擔心手牌結果,系統將支付你保險金額,並同時退出底池的參與。 EV撲克保險 對於常規桌玩家來說是一大福音,使用 EV撲克保險 可大大保護常規桌玩家的盈利。
為什麼常規桌玩家需要EV撲克保險 ?

👉看更多EV撲克文章
👉前往 WPT世界撲克巡迴賽
👉前往 WSOP世界撲克大賽
👉前往 Andy Stacks 國際撲克牌手教學官網
👉前往 HKPPA 香港撲克牌手協會